De rechten van de patient

Het Laboratorium respecteert volledig de rechten van de patiënt volgens de huidige wetgeving.

De vaststelling van de rechten van de patiënt heeft geleid tot tal van wetteksten.

U kunt ze raadplegen door "patiëntenrechten" aan te duiden in de "Titelwoord(en)" of / en "Tekstwoord(en)" van dit zoekformulier:

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm

De knop "Zoeken" geeft u het aantal gevonden documenten.

De knop "Lijst" toont de titels van deze documenten met een knop om toegang te krijgen tot de volledige teksten.

  • CMP

    Hoogtechnologisch medisch laboratorium

  • Meer dan 1500 verschillende testen op stalen

  •  

  • Van routineonderzoek tot uiterst gespecialiseerde bepalingen